Kastamonu İl Koordinatörlüğü

IPARD II Programı Bütçesi 2023 yılı sonu itibarıyla kapatılacaktır.