Kastamonu İl Koordinatörlüğü

LEADER YAKLAŞIMI TEDBİRİNDE YILLIK BÜTÇELERİN ARTIRILMASI HAKKINDA