Kastamonu İl Koordinatörlüğü

YATIRIM TEDBİRLERİNDE ÖDENEN AVANSLARIN MAHSUBU


TKDK ile Yararlanıcılar arasında imzalanan Sözleşmenin ilgili maddesinde “Yararlanıcıya avans ödemesi yapılması halinde, ödenen tutarın avans ödemesinden sonraki ilk ödeme talebinin tahakkukundan mahsup edileceği, söz konusu tahakkuk tutarının yetersiz kalması halinde, kalan tutarın sırasıyla sonraki ödeme taleplerinin tahakkuklarından mahsup edileceği” ifade edilmektedir.

Diğer yandan yararlanıcılarımızın yatırımlarını finansal olarak daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için Kurumumuzca çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ve ilgili Makamların onayının almasının sonucu olarak, “Kurumumuzdan avans ödemesi almış, ödenen avansın mahsup işlemleri tamamlanmamış ve Ödeme Talebini 31.12.2021’e kadar sunacak olan yararlanıcıların mahsup işlemleri son ödeme talebine ait tahakkuk tutarından gerçekleştirilecektir. TKDK’nın hesaplama yöntemi ile son ödeme talebine ait öngörülen tahakkuk tutarının yetersiz kalması halinde, önceki ödeme taleplerine ait tahakkuk tutarından mahsup gerçekleştirilebilecektir.” 

Yukarıda açıklanan istisnai durumdan yararlanmak isteyen yararlanıcılar, burada bulunan taahhütnameyi imzalamalıdırlar. Bu hakkı kullanmak istemeyen yararlanıcılarımız ise burada bulunan dilekçe ile İl Koordinatörlüklerimize yazılı başvuruda bulunabilirler.

Konu hakkında İl Koordinatörlüklerimizden detaylı bilgi alınabilecektir.