Kastamonu İl Koordinatörlüğü

LEADER Tedbiri 2021 2. Dönem Referans Fiyat Listeleri yayınlanmıştır


LEADER Tedbiri 2021 2. Dönem Referans Fiyat Listeleri yayınlanmıştır.

İlgili listelere https://www.tkdk.gov.tr/ProjeIslemleri/ReferansFiyatListesi bağlantısını tıklayarak ulaşabilirsiniz.