Kastamonu İl Koordinatörlüğü

Zeyilname ve ödeme talep paketi hazırlama süreçlerindeki prosedür değişiklikleri hakkında bilgilendirme toplantısı


Zeyilname ve ödeme talep paketi hazırlama süreçlerindeki prosedür değişiklikleri hakkında, halihazırda Kurumumuz ile destek sözleşmesi imzalamış ve henüz ödeme talep paket veya paketlerini Kurumumuza sunmamış olan Faydalanıcılarımız ve Danışmanları ile aşağıda belirtilen bağlantı üzerinden 04 Haziran Cuma günü saat 14:30’da uzaktan bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. 

https://youtube.com/c/TKDKonline

Toplantıda Değinilmesi Planlanan Konular Şu Şekildedir;

  • Sözleşme ekinde yer alan yapım işi kalemlerinde değişikliğe gidilmesi gerektiğinde yapılması gerekenler.
  • Yapım işi içeren projelerde ödeme talep paketi sunulması öncesinde ön kontrol talebi.
  • E3 Harcama beyanı dokümanının doldurulması

Not:

*Katılımcıların toplantı öncesinde Kurumumuz internet adresinde 24 Mayıs tarihinde yayınlanmış olan duyuru ekinde yer alan “Ödeme Öncesi Yerinde Kontrol Süreci ve E3 Harcama Beyanı Formu İçin Yönlendirici Rehber” isimli dokümanı incelemeleri toplantının verimliliği açısından faydalı olacaktır.

**Toplantıda katılımcı sayısı sınırı bulunmamaktadır. Toplantı esnasında katılımcılar sorularını yorumlar bölümü üzerinden yazılı olarak iletebileceklerdir. 
Duyuru için tıklayınız.