Kastamonu İl Koordinatörlüğü

6. Başvuru Çağrı Dönemi 302-1 Tedbiri “Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Koşullar” Dokümanında Değişiklik Yapılmıştır


   IPARD-II Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi 302-1 tedbiri kapsamında yayınlanan “Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Koşullar” dokümanında 26.06.2019 tarihinde değişiklik yapılmıştır.

   Kamuoyuna duyurulur.