Kastamonu İl Koordinatörlüğü

IPARD II 5. Başvuru Çağrı İlanı Kapsamında Uygun Harcama Listeleri Güncellenmiştir


     IPARD II 5. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” tedbirleri için Uygun Harcama Listeleri güncellenmiştir.
    Uygun harcama listelerine https://www.tkdk.gov.tr/ adresindeki ilgili sektörler seçilerek ulaşılabilir.