Kastamonu İl Koordinatörlüğü

IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı Dönemi, Dördüncü Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi


IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı Dönemi, Dördüncü Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. İlimizden yatırım tutarı 5,65 milyon TL hibe tutarı 2,6 milyon TL olan 1 süt sığırcılığı ve 2 adet besi sığırcılığı projesi onaylanmıştır.


Tüm listeye ulaşmak için:
http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/ProjeIslemleri/SozlesmeImzalamayaHakKazananlar/3_Cagri_4_Grup_Hak_Kazananlar.pdf