Kastamonu İl Koordinatörlüğü

BLOOMBERG HT TARIM VE GIDA ZİRVESİ


     Bloomberg HT Tarım ve Gıda Zirvesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA'nın teşrifleri ile İstanbul’da gerçekleşti.
     Tarım ve gıda sektörünün tüm paydaşlarının katıldığı toplantıda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan KALENDER de yer aldı.
     Fakıbaba konuşmasına, Tarım ve hayvancılıkta rekabetçi bir Türkiye vizyonuyla 2018-2023 Strateji Planı yayınladıklarını belirten Fakıbaba "Sürdürülebilir üretimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edebilirliği sağlamak amacıyla stratejiyi 'Milli Tarım Güçlü Yarın' olarak belirledik.” diye ekledi.
     “Tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi için 2 kaynağa ihtiyaç var, tarım arazisi ve çiftçilerimiz. Bu 2 unsura sahip çıkmalıyız. Başarılı olmamak için hiçbir sebebimiz yok; problemlerimiz olduğu doğru ama bunları tek tek aşabilecek güce sahibiz.” şeklinde devam etti.
     Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada olduğunu belirten Fakıbaba, “Tarımda geleceği de öngörüyoruz ve faaliyetlerimizi bu yönde sürdürüyoruz. Kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız olamaz derken buna gerçekten inanıyoruz.”
IPARD destekleri devam edecek
     Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Genç Çiftçi ve IPARD desteklerinin devam edeceğini belirten Fakıbaba “Küçük ve orta aile işletmelerinin teşvik edilmesi ve sözleşmeli üretim modelini önemsiyoruz.” Ayrıca Fakıbaba, üreticinin elindeki malı satabilmesinin kırsal kalkınma için önemini vurguladı.