Kastamonu İl Koordinatörlüğü

KIRSAL KALKINMA DERGİSİ 19. SAYISIYLA YAYINDA


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) yayınlarından Kırsal Kalkınma dergisi 19. sayısı yayımlandı.
Okumak için;